Turvalisus ja privaatsus

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe rosena.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Rosena DK, registrikood 14002345 asukohaga Paavli 5A, Tallinn, tel +372 6500059 ja e-kiri info[at]rosena.ee

Isikuandmete kaitse

OÜ Rosena DK töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on lehekülje www.rosena.ee Privaatsustingimused. Privaatsustingimused annavad lehekülje kasutajale infot nende isikuandmete töötlemise kohta OÜ Rosena DK poolt.

OÜ Rosena DK jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda. Käesolevaid Privaatsustingimusi muudeti viimati 14.04 2021.

1. Milliseid isikuandmeid meie poolt töödeldakse

 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 2. kauba kohaletoimetamise aadress;
 3. pangakonto number;
 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;
 5. klienditoe andmed
 6. muud tehnilised andmed nagu kasutaja IP aadress

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on veebipoe kasutusmugavus, tellimuste töötlemine ja kauba kohale toimetamine.
 2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse OÜ Rosena DK ettevõttesisese aruandluse tarbeks.
 3. Pooleli jäetud tellimuste andmeid kasutatakse klientide kasutusmugavuse nimel, et veebipoes oleks võimalik tellimust teatud perioodi jooksul jätkata otse ostukorvist.
 4. Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks.
 5. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 6. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks, veebipoe kasutusmugavuse parendamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

 1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendilepingu täitmise eesmärgil.
 2. Isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel. 
 3. Kliendi isikuandmeid säilitab OÜ Rosena DK kuni kliendisuhte lõpetamiseni.
 4. Andmeid, mida OÜ Rosena DK on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab OÜ Rosena DK õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 3. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 4. OÜ Rosena DK edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed järgmistele volitatud töötlejatele: AS SEB Pank, Swedbank, Maksekeskus AS, Paypal. Kaardimakseid töödeldakse Nets Estonia AS turvalises keskkonnas.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

 1. Isikuandmeid hoitakse Radicenter OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali, SSL protokolli abil.
 2. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 3. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi, osutada klienditoe teenust ning teostada ettevõttesisest aruandlust.
 4. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 5. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

 1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

8. Säilitamine

 1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 2. Ostuajalugu säilitatakse kuni 3 aastat, või seni, kuni klient teeb päringu oma ostuajaloo kustutamiseks
 3. Pooleli jäetud tellimustega seotud andmeid säilitatakse kuni 7 päeva, või seni, kuni klient teeb päringu oma andmete kustutamiseks
 4. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 5. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. Kustutamine

 1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel aadressile info@rosena.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

10. Ülekandmine

 1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11. Otseturustusteated

 1. E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 2. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

12. Vaidluste lahendamine

 1. Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Rosena DK. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimustega palume võtta ühendust aadressil info@rosena.ee
 2. Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Kaardimakse kasutamisel

Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Name
Email

-30% + KINGITUS

Saa -30% tavahindadelt koodiga ILU30 kuni 28.04.24 (k.a). Lisaks KINGITUSEKS Duolys C.E noorendav ja nahale energiat andev C-vitamiiniseerum, kui tellimuses on väh. 40€ lõppväärtuses tooteid.

LOO KONTO JA SAA 5€ OSTLEMISEKS

Kuidas saada 5€? Lihtne, mine "loo konto" nupu kaudu kliendikontot looma. See võtab 2 minutit, ning seejärel lisandub kliendikontole automaatselt 5€ boonusraha, mida saab kasutada tellimuselt soodustuse saamiseks. 

PS! pakkumine kehtib, kui lähed kohe otse pop-up'ilt kontot looma. 

 

Tänan, ma ei vaja boonusraha