Turvalisus ja privaatsus

Isikuandmete kaitse

Rosena töötleb temale teatavaks saanud isikuandmeid vaid selleks ette nähtud eesmärgil ega avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. 

Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on lehekülje www.rosena.ee Privaatsustingimused. Privaatsustingimused annavad lehekülje kasutajale infot nende isikuandmete töötlemise kohta OÜ Rosena DK poolt.

OÜ Rosena DK jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevaid Privaatsustingimusi muudeti viimati 31 märtsil 2016.

1.Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui te kasutate veebikeskkonda Rosena. Veebikeskkonna Rosena kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

2.Milliseid isikuandmeid me töötleme?  

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, milleks on Teie nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.

3.Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna Rosena edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on OÜ Rosena DK (registrikood 14002345).

4.Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on tellimuste täitmine ja OÜ Rosena DK ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

5.Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevas veebimajutuse serveris, millele on ligipääs OÜ Rosena DK töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

6.Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

OÜ Rosena DK ei edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid OÜ Rosena DK korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui OÜ Rosena DK seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või OÜ Rosena DK raamatupidamisteenuse pakkujad. Kui OÜ Rosena DK volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Volitatud töötlejad: Radicenter OÜ (registrikood 11685113), Kitse põik 9, 80031 Pärnu,  Eesti Vabariik. Telefon: +372 505 8656; e-post: tugi@radicenter.ee.

7.Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

OÜ Rosena DK serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse ka Thawte SSL sertifikaati.

8.Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi OÜ Rosena DK poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda OÜ Rosena DK poole järgmiste kontaktandmetel:

·         e-post: info[at]rosena.ee

·         Tel: 6 500 059

·         Aadress: Paavli 5A, 10412, Tallinn, Eesti

 

9.Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Samuti on Teil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

 

Kaardimakse kasutamisel

Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Name
Email