Kauba tagastamine

Lepingust taganemise protseduur ja tagajärjed

4.1. Lepingust taganemise protseduur

4.1.1.     Kliendil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

4.1.2.     Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

4.1.3.     Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada Rosenat Tingimuste punktis 8 välja toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, või e-postiga saadetud kiri). Klient võib selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik (kättesaadav siit).

4.1.4.     Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

4.1.5 Tulenevalt Rosena e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse või tekib Rosenal õigus vähendada tagastatavat summat proportsionaalselt. Kui Rosena on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Rosena tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

4.2. Lepingust taganemise tagajärjed

4.2.1.     Kui Klient taganeb kõnesolevast lepingust, tagastab Rosena Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Kliendi valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Rosena pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Rosena saab teada Kliendi otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Rosena teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Klient kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud sõnaselgelt nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Rosena võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et Klient on asja pakendatud kujul tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.  

4.2.2.     Klient kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient teatas Rosenale oma taganemisest kõnesolevast lepingust, Rosenale üle. Tähtajast on kinni peetud, kui Klient saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise kulud tuleb katta Kliendil. Maksimaalsed tagastamise kulud on ligilähedaselt 10 eurot.

4.2.3.     Tulenevalt Rosena e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning avamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse. Kui Rosena on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Rosena tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2.4.     Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud Rosena.

4.2.4.1 Kui Klient soovib tellimuse tagastada osaliselt, toimub tellimuse saatmise postikulu tagastamine proportsionaalselt, vastavalt kauba hulgale kogu tellimusest. Näiteks Klient tellis 3 asja, ja neist ühe soovib tagastada, siis koos kauba maksumusega tagastatakse 1/3 tasutud postikulust.

 

4.2.5.     Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral.

4.2.6.     Kliendil on õigus tugineda kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

5. Kaebuste esitamine

5.1. Kui Klient ei tagasta kaupa 14-päeva jooksul alates selle kättesaamisest ja asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus), tuleb lepingust taganemiseks esitada taganemise põhjus kirjalikus pretensioonis, mis esitatakse punktis 8 välja toodud kontaktandmetele.

5.2. Kaubal puuduse ilmnemisel vastutab Rosena kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest Kliendile. Kui Klient ei teata asja mittevastavusest lepingutingimustele kirjalikult hiljemalt kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast mittevastavuse ilmnemist, eeldatakse et puudust ei esinenud asja üleandmise hetkel ja Klient peab vastava puuduse olemasolu asja üleandmise hetkel ise tõendama.

5.3. Kaebuses tuleb märkida:

·         Kliendi nimi ja kontaktandmed;

·         Kaebuse esitamise kuupäev;

·         Kauba puudus;

·         E-poele esitatav nõue;

·         Lisada tehingu sooritamist tõendav dokumendi/ostutšeki/maksekinnituse koopia

5.4.  Rosena vastab kõigile kaebustele 15 päeva jooksul. Kui kaebusele ei ole võimalik 15 päeva jooksul vastata, informeerib Rosena sellest tarbijat ning määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.

5.5. Kui Rosena jätab tarbija pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust tarbijale kirjalikult.

5.6. Kui Kaup ei vasta lepingutingimustele, asendab Rosena Kauba samaväärse Kaubaga. Juhul, kui Kauba asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ning nõuda raha tagastamist.

5.7. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Kauba asendamisega seotud kulud Rosena. Järgneva 1.5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Rosena vaid juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

5.8. Lisaks on tarbijast Kliendil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Kaebuste esitamise korra kohta on võimalik saada täpsemat infot veebiaadressilt www.komisjon.ee.

5.9. Piiriüleste vaidluste lahendamiseks võib pöörduda Euroopa Liidu internetipõhiste vaidluste lahendamise keskkonda

5.10. Tellimuse kätte saamisel kohustub Klient veenduma selles sisalduvate toodete vastavuses tellitule. Juhul kui tellimus on tarnitud vigaselt, st osaliselt (toode on puudu), valesti (saadetud vale toode) või mõni toode on transpordi käigus saanud kahjustada, tuleb pretensioon esitada e-kirja või telefoni teel hiljemalt 7 päeva jooksul peale tellimuse kätte saamist. Rosena võib küsida Kliendilt lisamaterjale näiteks foto abil fikseerituna. Rosena kohustub vigaselt tarnitud tellimuse vead parandama võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kattes kõik tekkida võivad kulud. Juhul, kui vigaselt tarnitud tellimuse kohta teavitamine toimub peale 7 päevase perioodi möödumist või Klient ei saa edastada lisamaterjale (kui need osutuvad vajalikuks), püüab Rosena võimalusel pretensiooni lahendada, kuid võib keelduda seda lahendamast. 

The product is currently Out-of-Stock. Enter your email address below and we will notify you as soon as the product is available.

Name
Email

-20% + KINGITUS

Saa -20% tavahindadelt koodiga SUVI20 kuni 15.07.24. Lisaks KINGITUSEKS Duolys C.E noorendav ja nahale energiat andev C-vitamiiniseerum, kui tellimuses on väh. 40€ lõppväärtuses tooteid.

LOO KONTO JA SAA 5€ OSTLEMISEKS

Kuidas saada 5€? Lihtne, mine "loo konto" nupu kaudu kliendikontot looma. See võtab 2 minutit, ning seejärel lisandub kliendikontole automaatselt 5€ boonusraha, mida saab kasutada tellimuselt soodustuse saamiseks. 

PS! pakkumine kehtib, kui lähed kohe otse pop-up'ilt kontot looma. 

 

Tänan, ma ei vaja boonusraha